Nyheter

Fortum Oslo Varme er live!

Ikke alle vet at Utility Cloud også støtter flere deler av verdikjeden i energimarkedet.  I januar gikk vi i produksjon med Fortum Oslo Varme, hvor vi håndterer avfall- og gjenvinning, fjernvarme og kjøling.

Skyplattformen vår Utility Cloud utviker seg stadig og i januar gikk vi live med Norges største fjernevarmeselskap, Fortum Oslo Varme. Migreringsprosessen gikk raskt og effektivt etter godt samarbeid med Fortum Oslo Varme og øvrige leverandører i prosjektet. Underveis ble det klart at kunden ønsket å fremskynde go-live datoen med flere måneder, noe vi sammen løste på en utmerket måte.  

“Vi er meget godt fornøyd med den tekniske løsningen som Altere har levert for fakturering. Løsningen er teknologisk moderne og gir oss stor grad av selvbetjening og kontroll, samt fleksibilitet ift. vår produktmiks. Vi er imponert over kvaliteten som er levert for fakturering av våre kunder.”

Jonny Lotten, leder IT – Fortum Oslo Varme

Vi gleder oss til å fortsette samarbeidet i årene fremover!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *