Nyheter

Silje har fått jobb i Altere

HØYT TEMPO: Silje Olsen har fått jobb i et selskap med høyt tempo. Her sammen med Arsalan Sadiq og Erlend Falch-Pedersen. Foto: Terje Andresen

HØYT TEMPO: Silje Olsen har fått jobb i et selskap med høyt tempo. Her sammen med Arsalan Sadiq og Erlend Falch-Pedersen. Foto: Terje Andresen

I løpet av to år har IT-selskapet Altere vokst fra tre gründere til 21 ansatte. Halden-jenta Silje Olsen er blant dem som nylig er kommet på lønningslista.

– Det er et høyt temp. Det liker jeg. Altere er et spennende selskap, hevder Silje Olsen overfor HA.

Hun ble ansatt i sommer i den rasktvoksende bedriften, etter tidligere å ha jobbet for Ife og Capgemini.

Silje Olsen er tilknyttet utviklingsavdelingen som er lagt til Halden. Det er selve kjernen i selskapet. Her det nå 17 ansatte, men ambisjonen er å doble det antallet i løpet av 2022.

Flyttet til Jernbanegata

Det har skjedd utrolig mye på to år for gründerbedriften. Da HA besøkte Altere i fjor sommer, holdt seks av de ansatte til i kontorfellesskapet Blender i Storgata. Nå har virksomheten vokst ut av de lokalene.

– Etter hvert som det stadig ble foretatt nye ansettelser, meldte også behovet seg for større plass. Vi har vurdert flere steder før vi undertegnet en gunstig avtale med Halden kommunale pensjonskasse om tredje etasje i Jernbanegata 4. Her har vi vært i kun en kort periode, opplyser CTO og gründer Erlend Falch-Pedersen.

Han er svært glad for avtalen for pensjonskassa. Her disponere Altere 250 kvadratmeter.-

– Med disse lokalene er vi rigget for videre vekst, legger han til.

Startet utviklingen i 2019

Altere startet utviklingen av kundeinformasjonssystemet Utility Cloud høsten 2019. Med denne skybaserte plattformen, som drifter strømselskaper, har virksomheten tatt opp kampen med de etablerte leverandørene. Ifølge produktsjefen er det 20 år siden sist det kom en utfordrer i markedet.

Hele plattformen kjøres på Microsoft sine datasentre gjennom skytjenesten Azure. Altere er dessuten tatt inn i Microsoft sitt program for oppstartsbedrifter og samarbeider med et verdensledende kompetansemiljø innen utvikling av skyteknologi innenfor energisektoren.

– Systemet Utility Cloud oppretter kontrakter, avregner forbruk og sender ut faktura for strømselskapenes kunder – både private og bedrifter. Dette er den enste IT-løsningen som trengs for å drifte denne typen selskaper fra A til Å, understreker Erlend Falch-Pedersen.

Kjente selskaper på kundelista

Den rasktvoksende bedriften har så langt klart å få innpass hos en rekke kjente aktører i energibransjen. Fortum Oslo Varme, Skagerak Energi, Helgeland Kraft og Haugaland Kraft Energi står på kundelista. Over tid utgjør disse kontaktene nærmere 100 millioner kroner.

JERNBANEGATA: Erlend Falch-Pedersen er fornøyd med avtalen som er inngått med pensjonskassa. Altere leier tredje etasje i Jernbanegata 4. Foto: Terje Andresen

Altere omsatte i 2020 for 5 millioner kroner. I inneværende år havner inntektene på nærmere 15 millioner kroner og med et solid overskudd. Erlend Falch-Pedersen tror basert på inngåtte avtaler at selskapet i 2022 vil passere 30 millioner kroner. Kanskje enda mer.

Det jobbes videre med å få inn ny kunder. Ambisjonene er at dette skall vøre både norske og internasjonale aktører.

JERNBANEGATA: Erlend Falch-Pedersen er fornøyd med avtalen som er inngått med pensjonskassa. Altere leier tredje etasje i Jernbanegata 4. Foto: Terje Andresen

Har sikret seg spisskompetanse

Som allerede nevnt er utviklingsavdelingen i Halden kjernen i virksomheten. De ansatte sitter på spisskompetanse få ansatte har. Erlend Falch-Pedersen er tydelig på at den dominerende årsaken til selskapet lykkes er nettopp kompetansen til medarbeiderne.

Silje Olsen angrer ikke på at hun byttet arbeidsplass. Selv har hun master fra Høgskolen i Østfold. Haldenseren er ikke den eneste med bakgrunn fra HiØ.

– Rundt halvparten er rekruttert fra dette studiestedet. For oss er dette e en veldig viktig rekrutteringsplattform. Vi er veldig fornøyd med kvaliteten på kompetansen fra studentene som uteksamineres fra HiØ. Det positive er også at disse personene velger å bosette seg her i Halden, avsluttet produktsjef Erlend Falch-Pedersen.

Publisert i Halden Arbeiderblad den 25.11.21 kl 06:00 av Terje Andersen

https://www.ha-halden.no/silje-har-fatt-jobb-i-gr-nderbedrift/s/5-20-1044884

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *