Nyheter

Nykommer utfordrer systemleverandører

Altere tar opp kampen med de etablerte systemleverandørene med egenutviklet skybasert tjeneste. De første kundene i Norge er nå på plass,men selskapet har allerede planer for etablering både i Norden og senere iresten av Europa.

IT-selskapet skiftet navn til Altere høsten 2019 og startet da utviklingen av skytjenestenUtility Cloud. I slutten av august ble det kjent at Helgeland Kraft Strøm hadde valgt dette kundeinformasjonssystemet som effektiviserer og automatiserer verdikjedene til strømselskaper.

Helgeland Kraft Strøm var imidlertid ikke den første kunden til Altere. De er allerede i ordinær drift med en annen kunde.

– Vi er faktisk i drift med en kunde allerede, men de ønsker ikke at vi røper hvem det erforeløpig. I tillegg kjører vi forprosjekter med tre «topp-20» selskaper, så vi er allerede godt i gang. Utviklingen av konseptet startet høsten 2019 og de første kundene kom allerede i første kvartal i år, så utviklingen har gått raskt, forteller Wangen.

Tar opp konkurransen med skybasert løsning

I desember ble også Altere Elhub-sertifisert og kunne ta opp konkurransen med de etablerte systemleverandørene. Hovedkonkurrentene er Hansen Technologies og CGI, somblant annet inntil nylig har hatt Nettalliansen påkundelisten.

– Vi har jo litt andre løsninger ettersom vi tilbyr en ren skyløsning, mens de andre ofte har hatt lokale installasjoner. Det kan være krevende å vedlikeholde og utvikle ettersom det oppstår nye behov hos kundene. I tillegg har det vært mye manuelt arbeid i en kundereise, og det finnes mange feilkilder, forklarer salgssjef Erik Wangen til Europower Energi.

– Så hva er egentlig teknologien bak Utility Cloud?

– Vi har valgt å satse hardt på kunstig intelligens og maskinlære for å automatisere kundeprosessene til strømselskapene for å sikre at de drives effektivt, sier daglig leder Torbjørn Hompland.

Han har jobbet mange år som konsulent i energibransjen og sier han over tid har settbehovet for en ny aktør som kan utvikle en skytjeneste basert på moderne teknologi for å kunne løfte strømselskapene inn i en ny digital tidsalder.

Teknologien bak

Produktsjef i Altere, Erlend Falch-Pedersen, kan fortelle at de blant annet samarbeider tett med Microsoft og bruker deres skytjeneste Azure. Slik forklarer han hva teknologien går ut på;

– Utility Cloud er en multitenant plattform med tjenester for energibransjen med spesielt fokus på åpenhet, driftseffektivitet og dynamisk skalerbarhet i takt med kunden. Dette er viktig i en tid hvor bransjen står overfor store omveltninger og forventede konsolideringer, forklarer Falch-Pedersen, og utdyper;

– Gjennom en event-basert arkitektur gjenerobrer kunden kontrollen over egne datastrømmer til nytte for differensiering og videreutvikling av organisasjonen. Vi fokuserer sterkt på automatisering, forenkling og avvikshåndtering i stedet for manuelle og tidkrevende prosesser. Metadata forventes utvekslet med andre fagsystemer, ikke bare som en enkel integrasjon, men som en strøm av eventer som kan spilles av etter behov. Utility Cloud er først og fremst en strategisk beslutning, og ikke bare et kostnadsreduserende tiltak, avslutter Falch-Pedersen.

Satser mot Europa

De første kontraktene er inngått og flere er ventet å komme i løpet av høsten, ifølge selskapet. Allerede i første hele driftsår forventer Altere å komme opp i en omsetning på nærmere 10 millioner kroner. Videre vekstambisjoner for selskapet skorter det heller ikke på.

– Vi er i kraftig vekst og har blitt veldig godt mottatt av bransjen som helt klart har hatt et behov for en ny systemleverandør som kan utfordre de eksisterende. I år vil vi omsette for rundt 10 millioner kroner og har ambisjoner om en betydelig markedsandel innen 2022. I 2021 ønsker vi å gå inn i det nordiske markedet, før Europa blir neste springbrett, sier Wangen.

Er dere i dialog med flere norske kraftselskap om levering av systemer?

– Ja, vi har gjennomført flere forprosjekter mot store norske kraftselskaper og skal onboarde flere av disse gjennom høsten, forklarer Wangen.

De skal også inn i Norden og har der fått en god start ettersom avtalen med Helgeland Kraft Strøm også inkluderer deres svenske datterselskap Storuman Energi.

– Satser dere utelukkende på kraftbransjen eller har dere også systemer til andre bransjer?

– Strømselskaper tilbyr i dag ikke bare kraft, men mange nye tjenester som det kommer til å bli flere av fremover, som telefoni, bredbånd, solcellepanel, ladestasjoner og hurtigladere til elbilen. Utility Cloud skal tilrettelegge for at strømselskaper skal kunne realisere nye forretningsområder, og etablere seg i andre markeder, forklarer Wangen.

Satset millioner

Utviklingen av Utility Cloud er ikke gratis. Selskapet har hentet inn IT-kompetanse med erfaring fra kraftsektoren og har nå 13 ansatte. I tillegg skal de utvide med ytterligere to ansatte i løpet av nærmeste fremtid. Men de trengte også kapital for å realisere en utvikling og lansering.

– Vi er fem partnere i selskapet som gjennomførte en emisjon for å utvikle produktet, samtidig som vi i 2020 har signert flere forprosjekter med noen av de største aktørene i bransjen. På den måten har vi sikret løpende finansiering og ikke vært avhengig av eksterne investorer, forklarer Hompland, som legger til at kontrakten med Helgeland Kraft Strøm også gir selskapet gode forutsigbare inntekter fremover.

De fem partnerne er Erlend Falch-Pedersen (produktsjef), Torbjørn Hompland (daglig leder), Erik Wangen (salgssjef), Håvard Heggen (områdesjef billing) og Frank Ronny Johansen (områdesjef avregning).

Det har også vært interessenter frempå for å kjøpe selskapet allerede. Foreløpig har imidlertid ikke partnerne noen planer om å selge seg ut, men heller la noen av de ansatte kjøpe seg inn i selskapet.

Hvor mye de fem partnerne har lagt i selskapet ønsker de likevel ikke å si noe om av hensyn til mulige nye emisjoner.

– Det ble noen millioner vi måtte inn med. Det måtte til for å få opp systemet, sier Wangen.

Ifølge ham er det ikke utenkelig at de vil se etter ekstern kapital når tiden er inne.

– Vi vurderer å hente inn ny kapital når vi skal ut til nye nordiske markeder. Det blir envurdering i forhold til hvor raskt man ønsker å skalere ut, forklarer Wangen.

Lokal satsing

Utviklingsavdelingen i Halden med (fv.) Frank Ronny Johansen (partner og leder for avregning), utviklerne Stian
Albretsen, Lars Joachim Paulsen og Trond Graabræk, sammen med Erland Falch-Pedersen (partner og produktsjef).

– Næringslivet i Halden har i mange år satset på energisektoren, og det finnes mye attraktiv kompetanse innenfor utvikling i den regionen. Lokal satsing er viktig for oss fremfor å leie inn kompetanse fra et internasjonalt marked. Vi har også vært flinke til å rekruttere studenter rett fra høyskoler, hvor kompetanse innenfor maskinlære og kunstig intelligens (AI) er høy, avslutter Hompland.

Publisert 17. september 2020 14:29 i Europower-energi.no. Av Mona Adolfsen

https://www.europower-energi.no/magasin/nykommer-utfordrer-systemleverandorer/2-1-877075

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *