Tjenester for fremtidsrettede strømselskaper

Les mer om Utility Cloud
Altere

Altere er et ungt selskap med lang erfaring i energibransjen.
Utility Cloud ble resultatet.

Utility Cloud

Styrk konkurranseevnen til ditt strømselskap

Utility Cloud er en skytjeneste som automatiserer og effektiviserer strømselskaper gjennom innovative og fremtidsrettede løsninger.

Kundene velger digitale tjenester. Utility Cloud hjelper deg å vinne digitalt.

Les mer om Utility Cloud
Utility Cloud

Utility Cloud effektiviserer hele verdikjeden til ditt strømselskap

Avregningsmotor

Utility Cloud avregner dine måleverdier daglig for en effektiv og automatisk fakturering

Markedsutveksling

Utility Cloud integrerer og automatiserer strømprosessene mellom Elhub og dine fagsystemer

Kontrakthåndtering

Utility Cloud sikrer en effektiv håndtering av strømkontrakter på tvers av fagystemer

Produkthåndtering

Utility Cloud har smarte løsninger for å teste, bygge og lansere strømprodukter på dine vilkår

API Management

Utility Cloud sikrer trygg tilgang til dine data og integrasjoner med dine fagsystemer gjennom APIer

Selvbetjening

Utility Cloud leveres med brukervennlige selvbetjenings- løsninger for mobil og desktop

Kort om Altere

Altere så starten i 2014 som et konsulentselskap med fokus på prosjekt og prosessledelse. Vi har siden oppstarten hatt ansvaret for noen av de største og mest komplekse leveransene innen energibransjen. Norges største aktører har gått live med Elhub i vår ledelse. Våre konsulenter har ledet, utviklet og implementert løsninger for gjennomfakturering, meldingsutveksling og kundehåndtering. Vi har også ledet Norges største nettselskap gjennom en vellykket organisasjonssplitt mellom nett og kraft.

Det er erfaringene gjennom alle disse prosjektene som er bakgrunnen for at Utility Cloud ser lyset i 2019. Vi ser et stort behov for nye teknologiske løsninger for å ta det nordiske strømmarkedet inn i en moderne digital tidsalder. Vi er overbevist om at Utility Cloud vil være en sterk pådriver til å gjøre nordiske strøm- og nettselskaper mer innovative, kundevennlige og lønnsomme.

Vår visjon

Vi skaper løsninger for et enklere samfunn

Våre verdier

  • Ærlighet
  • Løsningsorientert
  • Kvalitet

Ledelsen i Altere

Teamet vårt består av lang erfaring fra energibransjen kombinert med inspirasjon og kompetanse fra andre fagområder.

Torbjørn Hompland

Daglig leder

Erlend Falch-Pedersen

Produktsjef Utility Cloud

Erik Wangen

Salg og markedssjef

Håvard Heggen

Fagansvarlig fakturering

Frank Ronny Johansen

Fagansvarlig avregning

Noen vi har jobbet med